http://www.curulis.pl/ • Obligacje przychodowe

61-831 Poznań, ul. Wiosny Ludów 2/0

NIP: 7831691499

https://www.curulis.pl/

Pozyskiwanie finansowania różnego typu przedsięwzięć, związanych z realizacją ustawowych obowiązków (i nie tylko), należy do kluczowych problemów, przed jakimi stają samorządy lokalne. Obecny porządek prawny dopuszcza wariant, polegający na tym, że gmina dokonuje emisji specjalnego typu papierów wartościowych – są to tak zwane obligacje przychodowe.

Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne, gdy samorząd planuje większą inwestycję – w granicach 10 milionów złotych. Do obligacji przychodowych nie stosuje się prawo zamówień publicznych. Jeżeli chcemy sprawnie i możliwie szybko przejść przez cały proces i procedury, jakie muszą zostać dopełnione, by dana gmina mogła wypuścić ten typ obligacji, zwróćmy się do firmy doradczej Curulis, działającej głównie w swoim rodzinnym Poznaniu. Usługi, świadczone przez specjalistów z Curulis to kompleksowa odpowiedź na potrzeby dzisiejszych samorządów.

2017-08-11 12:28:03

Manager Piotr Mowczun

Manager Piotr Mowczun

62030 Luboń, ul. Jachtowa 3
Napo sp. z o.o.

Napo sp. z o.o.

60324 Poznań, ul. Marcelińska 90
Ebordi s.c.

Ebordi s.c.

62023 Gądki, ul. Poznańska 3