Dotacje unijne w Katowicach • senseconsulting.pl

61-119 Poznań, ul. św. Michała 43/0

NIP: 778-14-56-826

http://senseconsulting.pl/

Biznes można powiększać lub budować od podstaw na wiele sposobów.  Dotyczy to zarówno małych działalności, jak i dużych korporacji. Jedno jednak jest zawsze wspólne - potrzeba do tego rozwoju pieniędzy. Doskonałym sposobem na ich uzyskanie jest aplikowanie o dotacje pochodzące z funduszu Unii Europejskiej oferującej wiele różnych projektów.

Kompleksową pomocą w uzyskaniu tego rodzaju oraz innych dofinansowań zajmuje się organizacja ze strony internetowej senseconsulting.pl. Firma dopełni za klienta formalności tak, aby uzyskać dotacje unijne w Katowicach i innych okolicznych miastach.  Misją firmy jest jednak nie tylko jednorazowa pomoc przedsiębiorcom, ale dążenie do pomocy w ich ogólnym rozwoju. Nad procedury i formalności organizacja przedkłada ludzi - ich potrzeby i cele i to właśnie je stara się realizować. 

2018-07-27 16:40:36

Manager Piotr Mowczun

Manager Piotr Mowczun

62030 Luboń, ul. Jachtowa 3
Napo sp. z o.o.

Napo sp. z o.o.

60324 Poznań, ul. Marcelińska 90
Ebordi s.c.

Ebordi s.c.

62023 Gądki, ul. Poznańska 3