Rejestr znaków towarowych

20-410 Lublin, ul. 1 Maja 13/0

NIP: 7381890884

https://zastrzezone.pl/

Jeśli chcemy zarejestrować firmę, logo lub produkt, to przed rozpoczęciem całej procedury warto przejrzeć rejestr znaków towarowych i sprawdzić, czy podobna nazwa bądź produkt nie zostały już wcześniej przez kogoś zarejestrowane. Pomoże to uniknąć wielu problemów i może przyspieszyć całą procedurę, która jest co najmniej kilku etapowa.

Na stronie internetowej zastrzezone.pl dowiesz się, ile trwa i z jakich etapów składa się rejestracja znaków towarowych, to:

  • badanie zdolności rejestrowej
  • zgłoszenie znaku do rejestracji
  • weryfikacja zgłoszenia przez Urząd Patentowy
  • okres sprzeciwu
  • rejestracja znaku towarowego.

Na badanie i rejestrację znaku przypada okres od 2 do 4 miesięcy, okres sprzeciwowy, w którym ewentualnie można zgłaszać swoje zastrzeżenia co do praw własności do danego znaku, trwa kolejne 3 miesiące, sama rejestracja zaś trwa od miesiąca do dwóch.

2017-08-05 10:27:56

RMarket.pl

RMarket.pl

20410 Lublin, ul. 1 Maja 13
Egeria Sp.z o.o.

Egeria Sp.z o.o.

20076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53